Danh thiếp – Name Card

Kích thước:
5.3 x 8.8 cm,
5.5 x 9 cm,
Loại giấy: 250 – 300 gsm